Planning

De werkzaamheden aan de accommodatie zullen in week 17 van start gaan.

Hieronder volgt een uiteenzetting van de uit te voeren werkzaamheden met geplande uitvoeringsdata.

HOME