Verbeterpunten in beeld

De toegang van het gebouw is niet toegankelijk voor minder valide mensen. Dit zal aangepast moeten worden om het gebouw toegankelijk te maken voor iedereen.

De deuren en drempels in het gebouw zullen moeten worden aangepast om het gebouw binnen ook toegankelijk te maken voor minder valide mensen.

De doucheruimte voldoet niet meer aan de huidige normen mbt tot legionella e.d. Dit zal moeten worden aangepast en hier zal een invalidentoilet worden gemaakt.

De kleedkamers worden opgeknapt om weer aan de huidige eisen te kunnen voldoen. Het pleisterwerk op de muren is in slechte staat.

Er steken meerder attributen uit de wand, waaronder radiatoren en ophangsystemen. De wanden dienen obstakel vrij te zijn uitgevoerd.

De hoeken in de gymzaal zijn onvoldoende afgerond. De ringen zijn afgekeurd.

Het pleisterwerk in de sportzaal verkeerd in slechte staat. Op diverse plaatsen ontbreken er stukken pleisterwerk. Dit zal moeten worden hersteld.

De vloer in de sportzaal is een vlak-elastische houten sportvloer. De vloer heeft een te hoge glansgraad en vertoond diverse open naden met scherpe randen. Tevens zijn er duidelijk zichtbare reparatieplekken.

Alle ramen in het gebouw zijn voorzien van enkel glas, dit zal moeten worden vervangen door dubbel glas, zodat het gebouw beter geïsoleerd is. Het voegwerk bevat op diverse plekken scheuren.

De dakconstructie is voorzien van een dampdichte folie welke helemaal is vergaan. De dakconstructie kan niet ventileren waardoor de kans op rotting en lekkage groot is. De dakconstructie zal moeten worden aangepast. De afwatering van de dakconstructie is niet goed meer, waardoor het water achter de goten langs loopt. Hierdoor is het schilderwerk losgebladerd en is het onderste dakdeel en goten gaan rotten.

HOME