Subsidie i.p.v. btw verrekening

Op 19 november zijn we met een aantal leden van de stichting naar een voorlichtingsbijeenkomst van Caraad belastingadviseurs geweest over de wijzigingen m.b.t. de btw. Wij waren btw plichtig maar dat is per 1 januari 2019 komen te vervallen. Dus moesten we ons wel verdiepen in de subsidieregeling die ervoor in de plaats zou komen. Aangezien we nogal aanzienlijk gaan verbouwen is het wel van belang dat we de btw die we anders konden terugvorderen op een andere wijze terug krijgen. Er is namelijk wel met een teruggave gerekend.

Door de omvang van ons project hadden we de mogelijkheid om vooraf op basis van offertes een subsidieverzoek in te dienen. Bij lagere investeringskosten is alleen op basis van facturen achteraf een aanvraag mogelijk. Omdat het de verwachting is dat de subsidiepot flink aangesproken zal worden hebben we direct op 2 januari 2019 ons reeds voorbereidde aanvraag ingediend.
Recent hebben we de bevestiging ontvangen dat ons aanvraag compleet is en in behandeling is. Dit is al positief aangezien er nogal wat eisen werden gesteld in de aanvraag en de aan te leveren documenten.

Het wachten is nu op de toekenning van de subsidie. We hebben voor het gehele project 20% aangevraagd en daarnaast voor een groot aantal duurzame aanpassingen nogmaals 15%.
Zodra er meer bekend is laten we dit weten!

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties    
Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd.Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling vallen, zo ook:
• Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
• De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.
Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.
De kosten voor de kantine en andere horeca gerelateerde uitgaven vallen niet onder deze regeling. Voor horeca blijven de btw regels gelden zoals deze ook in 2018 van toepassing zijn.

Hoogte van de subsidie
De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.
Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd.
In 2019 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Op 22 februari 2019 is er al €48 miljoen aangevraagd.