Organisatie en Bestuur

Organisatie:
Algemene gegevens van de Stichting Sport en bewegen Raerd:
KvK-nummer: 71732578
RSIN: 858827682
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Sport en bewegen Raerd
Statutaire zetel gemeente: Súdwest-Fryslân
Bezoekadres: Buorren 56, 9012DJ Raerd
Postadres: Snitserdyk 16, 9012DS Raerd
E-mailadres: sportenbewegenraerd@gmail.com

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter : Ton Poelsma
Penningmeester : Gretha Frankena
Secretariaat : Ymie Terwisscha van Scheltinga
Algemeen lid : Sjoerd Stelwagen
Algemeen lid : Atte Wiarda
Algemeen lid : Wijnand Verhoef

HOME