Doelstelling

De stichting heeft als doel het beschikbaar stellen tegen kostprijs van een sport- en bewegingsruimte en speellokaal met basisinventaris voor inwoners uit het dorp Raerd en omgeving voor het bevorderen en in stand houden van sport en beweging in de buurt en voor het behoud voor de mogelijkheid tot bewegingsonderwijs voor de lagere schoolgaande kinderen van de basisschool in het dorp Raerd en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.