Een nieuwe uitdaging in de gymzaal!

Voor degenen die niet afgereisd waren naar de sneeuw deze voorjaarsvakantie was het prima weer om in de gymzaal te klussen! En dat is dan ook fanatiek gedaan!

Afgelopen week zijn alle klimgrepen voor de boulderwand en de klimwand gemonteerd. De boulderwand (geel groen blauw) is klaar voor gebruik! Een toevallig aanwezig testteam heeft de wand al even geprobeerd en zij waren erg enthousiast! De oranje en zwarte grepen zijn de klimwand routes welke straks onder begeleiding en met behulp van een klimgordel kunnen worden beklommen, de touwen en klimgordels moeten nog worden geplaatst.

Een andere grote klus was het voorbereidend werk voor de mobiele spiegelwand. Afgelopen week heeft Bakker montage de constructie hiervoor geplaatst en aangelegd. Het plaatsen van de spiegel en de afwerking zal in de komende weken plaatsvinden. De bedieningsknop van de spiegelwand zit in de entreehal naast de lichtknoppen.

In de entree hal is tevens de opberger te vinden waar de gevonden voorwerpen in worden gedaan. Dus ben je iets kwijt of vergeten, kijk hier even in.

Verder zijn we nog bezig met de verwarming van de kleedkamers, de aanwezige infraroodpanelen sorteren onvoldoende effect. Ook vinden we de energiekosten nog aan de hoge kant, dus zijn we bezig deze te verlagen door aanpassingen aan de aanwezige apparatuur. Er wordt dus nog steeds geoptimaliseerd en uitgebreid tot we helemaal tevreden zijn.

Wil je alle klusfoto’s van deze werkzaamheden bekijken klik dan hier.

Spiegeltje spiegeltje aan de wand…..

Jaaaa! hij hangt er hoor! De ontbrekende spiegel in de dameskleedkamer hangt er sinds dinsdagavond. En wat een heerlijk groot exemplaar, zo kan een heel damesteam gelijktijdig haar en make-up kan bijwerken!

Intussen zijn ook alle bestelde attributen voor bewegingsonderwijs binnen gekomen. De bergruimte staat mooi vol. Zo is er een extra grote mat bijgekomen, een aantal kleine matten, pionnen, hoepels, linten, ballen, ringen, touwen, rekstokken, badmintonspullen en een springplank. Er is veel aandacht besteed aan de inrichting van de berging en het is gelukt om het zo neer te zetten dat alles toegankelijk is, dit was nog een hele klus! Alle attributen die voor de gymvaria gebruikt kunnen worden hangen aan de grote mattenwagen. De gymjuf van OSO en de docenten van de basisschool hebben via de mail informatie ontvangen over het gebruik van de gymvaria.

We zijn er intussen ook achter gekomen dat de prachtige functionele grote mattenwagen ook een keerzijde heeft. Deze is namelijk met de matten erop vrij zwaar en laat afdrukken achter in de vloer van de zaal wanneer deze daar een tijdje met één of twee matten staat geparkeerd. Daarom willen we iedereen vragen de grote matten wagen altijd direct terug te rijden naar de berging, hier is de ondergrond harder. We verwachten dat de putjes wel weer weg zullen trekken maar beter voorkomen dan genezen!

Vorige week donderdagmorgen zou een aantal dames van de gymles al haast rechtsomkeert weer naar huis gaan toen zij in de zaal een zeer uitdagend, apekooi gelijkwaardig, parcours aantroffen…..Dit was niet helemaal wat ze zich bij de gymles hadden voorgesteld. Gelukkig was dit ook helemaal niet de bedoeling van de gymjuf…..in alle vroegte had een leerkracht van het Raerderhiem dit parcours vast opgebouwd voor de gymles later die ochtend. Ze had helemaal niet bij de gymles van 9 tot 10 stil gestaan, intussen zijn de welgemeende excuses bij ons binnengekomen en is deze schoolgymles uit praktische overwegingen verplaatst naar de maandagochtend.

Momenteel zijn we actief bezig om het energieverbruik nog wat naar beneden te krijgen. We vinden dit zelf nog aan de hoge kant en om de lage verhuurprijs aan te kunnen houden zijn we hierin aan het optimaliseren. Zo laten we de WTW gedoseerd draaien, is de temperatuur van de zaal op 16 graden gezet (in de meeste sportcomplexen is dit 14 graden), worden alle buizen waar warme lucht door gaat op zolder van een isolatielaag voorzien en wordt de nooddeur in de zaal onder de loep genomen, deze heeft de afgelopen periode al regelmatig eens een aantal uren open gestaan doordat de klink licht ingedrukt is geweest door iemand of door aanraking van een bal. Gelukkig hebben we een goede buurman die ons hierop attent maakte en de deur weer dicht doet voor ons, Michel bedankt.

Omdat we nog wat aan het experimenteren zijn kan het soms wat killer aanvoelen in de zaal. Zo kregen we van de yoga docente bericht dat de vloer vrij koud aanvoelde vorige week, de zaaltemperatuur was toen net aangepast naar 16 graden (gevraagde temperatuur) en in de zaal was het op dat moment 18 graden (huidige temperatuur) op zo’n moment geeft de vloer geen warmte omdat de zaal al op temperatuur is. Van de andere sporters krijgen we door dat het warm genoeg is in de zaal. We gaan proberen de temperatuur af te stemmen op de intensiteit van de sporten. Wanneer de temperatuurschommelingen niet te extreem zijn is dit met zo weinig mogelijk extra energieverbruik vast te realiseren.

Deze week is het digitale scorebord opgehangen. Op de foto lijkt het net alsof hij al operationeel is maar schijn bedriegt…..er moet nog even een wandcontactdoos worden aangelegd want zo’n verlengkabel midden door de zaal is toch niet echt handig. Waarschijnlijk kan er in week 6 mee gewerkt worden. Er zijn twee afstandsbedieningen bij om de spelgegevens mee in te voeren en de scores bij te houden.

Tot zover weer even een update over de werkzaamheden een veranderingen in de zaal.

Een sportief begin van 2020

2020 is alweer sportief begonnen. Zo heeft de kaatsclub de jeugdleden op 4 januari kennis laten maken met wallball in de gymzaal. Een geslaagde en sportieve middag hebben we gehoord. Ook zijn de leerlingen van ’t Raerderhiem weer los met de gymlessen net als de OSO sportactiviteiten. De gymnastiekles met de nieuwe sportdocent op de donderdagmorgen schijnt een groot succes te zijn.

Met groot bombarie hadden we aangekondigd dat het bestelde nieuwe sportmateriaal op dinsdag 7 januari zou worden gebracht en gemonteerd. Tot ons verbazing hadden de medewerkers van Nijha slechts het ophangsysteem van de gymvaria (touwen, ringen, rekstok systeem) mee. Dit hebben zij die dag gemonteerd en na een telefoontje met ons contactpersoon kregen we te horen dat de rest van de spullen op maandag 13 januari zal worden gebracht. Even een teleurstelling maar ach, een weekje wachten….daar komen we wel overheen. Intussen is ook het materiaal voor de boulderwand en klimwand binnen en is het plaatsen van de spiegelwandconstructie inmiddels ingepland. De meeste grote klussen zullen in de voorjaarsvakantie plaatsvinden zodat de gebruikers er geen hinder van ondervinden.

Om de inloop in de kleedkamers te beperken zal binnenkort een schoenenrek in de entree hal worden geplaatst. Ook zal, na een terechte opmerking van de gebruikers, in de dameskleedkamer een spiegel worden opgehangen. Bij de nieuwe fonteintjes zijn spiegels geplaatst maar bij de bestaande is dit vergeten. Hier komt dus binnenkort verandering in!

Voor het opknappen van de gymzaal hadden we eind 2018 € 90.000,- (€ 75.000,- Binnensportaccommodaties en € 15.000,- Kernenbeleid) van de gemeente Sudwest Fryslân ontvangen. Donderdag 9 januari zijn Andries de Jong (beleidsadviseur Sport) en Jeroen Jansen (bouwkundige) langs geweest in de gymzaal om te controleren of wij deze bijdrage goed besteed hebben. De reactie van de gemeente was zeer positief en gericht aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, daarom hebben we ervoor gekozen deze reactie in deze blog op te nemen.

Ik kan er een heel verhaal over houden, maar onderstaande foto’s spreken boekdelen… Met liefst 80 vrijwilligers hebben ze maandenlang gewerkt om dit resultaat te halen. In één woord fantastisch en de complimenten voor een ieder in Raerd die hieraan heeft meegeholpen.

Op de laatste foto zien jullie een dak vol zonnepanelen, maar wat je niet ziet zijn de uitgebreide isolatiemaatregelen die zijn uitgevoerd. Ook is het gebouw “gasloos” gemaakt. Er is dus niet alleen sprake van een aanwinst voor het dorp, maar ook nog over een grote duurzaamheidswinst. Kortom, alleen maar win-win.

Bij deze verklaren wij dan ook dat de door ons beschikbaar gestelde middelen méér dan uitstekend zijn ingezet. Een verdere controle en/of verantwoording achten wij dan ook niet nodig.

Wij maken tenslotte nog graag van de gelegenheid gebruik om onze felicitaties over te brengen aan de Stichting Sport & Bewegen Raerd en de betrokken vrijwilligers!

Met vriendelijke groet,

Andries de Jong
Beleidsadviseur Sport

In reactie op dit bericht kregen we ook nog eens een dikke, dikke pluim van wethouder Gea Wielinga!

Zoals hierboven al aangegeven zijn er nog enkele klussen gepland in de voorjaarsvakantie (15 t/m 23 februari 2020). De officiële opening zal dus in maart / april plaatsvinden. We zijn hiervoor inmiddels in de voorbereiding.

In de fotogalerij staan alvast enkele foto’s van het inventaris, zodra er meer foto’s beschikbaar zijn zullen deze hierbij worden geplaatst. Ook zijn onder accommodatie de huisregels geactualiseerd. Hierin staat o.a. te lezen welke lampen er via sensoren werken en welke handbediend zijn. We gaan er vanuit dat iedereen die gebruik maakt van de zaal, bekend is met de huisregels en zich daaraan houdt.

Laatste nieuws 2019

In de vorige blog was te lezen dat de subsidie vanuit het IMF toegekend was. Vandaag kregen we het goede bericht dat we ook een bijdrage van €7500,- voor het inventaris vanuit het Kernenfonds van de gemeente Sudwest Fryslân zullen ontvangen. Wat een geweldig kerstcadeau! Mede dankzij de financiële impuls van het IMF en de gemeente SWF is het mogelijk om ook de laatste fase, het aanschaffen van materialen en attributen, te realiseren! De lijst met spullen welke in overleg met de OSO en ’t Raerderhiem is samengesteld, is inmiddels besteld en de mensen van Nijha zullen deze materialen dinsdag 7 januari 2020 brengen en monteren. De gymzaal is deze dag gesloten voor gebruikers. De kersen op de taart zoals de spiegelwand en klimwand zijn nu financieel ook mogelijk dus hier kunnen we ook definitief mee aan de slag.

Om de veiligheid van de het gebouw en de materialen te kunnen aantonen zijn deze op 20 november 2019 gekeurd. De zaal is helemaal goedgekeurd! Van het materiaal is één houten springplank afgekeurd, deze wordt vervangen. De keuring van de zaal en de materialen zal ieder jaar plaatsvinden.

Op 26 november is het slot van de toegangsdeur vervangen. Het aantal beschikbare sleutels bij het voorgaande slot was te krap om iedere gebruikersgroep een eigen sleutel te geven. Intussen heeft iedere gebruikersgroep een nieuwe sleutel ontvangen en zijn er ook voor nieuwe gebruikers voldoende sleutels beschikbaar. Om het aantal sleutels in omloop te reguleren, passen we sleutelbeheer toe. Iedereen moet tekenen voor ontvangst en bij beëindigen van de bestuursfunctie of gebruikersrol, de sleutel weer inleveren.

Om de gymzaal en kleedruimtes netjes te houden hebben we nagedacht over hoe we moeten omgaan met gevonden voorwerpen. Dit om te voorkomen dat we straks een mand vol met sokken, broodtrommels, bidons, zonnebrillen, gymschoenen of andere voorwerpen in de hal hebben staan. De gevonden voorwerpen komen in de daarvoor bestemde opberger (welke binnenkort wordt geplaatst) in de hal onder het prikbord, er komt een plakker op met de datum waarop het voorwerp vergeten c.q. gevonden is. De eigenaar heeft daarna drie weken de tijd om zijn/haar eigendom op te halen, gebeurd dit niet dan beland het in de container.

We vinden het belangrijk dat alle gebruikers bij binnenkomst in een schone lege kleedkamer en opgeruimde zaal terecht komen. Daarom is het niet toegestaan privé eigendommen zoals tassen met sportkleding of schoenen tot een volgend gebruiksmoment in de kleedkamers of hal te laten hangen c.q. staan. Ook wordt van iedereen verwacht dat de gebruikte materialen in de zaal na afloop weer opgeruimd worden op de daarvoor bestemde plaats. Op deze wijze is het gebouw ook goed schoon te houden door Roza. En vanzelfsprekend is het voor het behoud van de sportvloer van belang dat de zaal niet met buitenschoenen wordt betreden en er geen eten en drinken mee de zaal ingenomen wordt. We hebben er alle vertrouwen in dat iedereen zich aan deze regels zal houden.

Intussen wordt er volop gebruik gemaakt van de gymzaal. Ook hebben we al wat nieuwe gebruikersgroepen mogen verwelkomen. Wil je ook gebruik maken van ons prachtige gymzaal kijk dan op de website voor de beschikbare uren onder https://sportenbewegenraerd.nl/activiteiten/ Nieuwe gebruikers kunnen zich aanmelden via sportenbewegenraerd@gmail.com De zaalhuur voor 2020 is  €10,- per uur. 

Achter de schermen zijn we met allerlei dingen bezig waaronder de voorbereidingen voor de officiële opening van de gymzaal! Maar nu is het eerst tijd voor een Kerst en Nieuwjaars break!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een sportief 2020!

De vlag kan uit!

Vanmorgen kregen we via ons contactpersoon bij Streekwurk het goede nieuws dat ons project “Inventaris voor de Sport & Beweegruimte Raerd” in aanmerking komt voor de aangevraagde subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns Fryslân!

We prijzen ons erg gelukkig, zeker nu we hoorden dat het fonds deze ronde met ruim €120.000 was overschreven!

De goede pitch, het duidelijke projectplan maar vooral de wijze waarop we als mienskip de gymzaal hebben opgeknapt heeft de doorslag gegeven bij de adviescommissie om ons project te belonen met maar liefst €15.000!!!

Met deze financiële impuls is het mogelijk om ook de laatste fase, het aanschaffen van materialen en attributen om uitdagend bewegingsonderwijs te geven, te realiseren! Natuurlijk hadden we, in de hoop dat het goed zou komen, al het nodige voorwerk gedaan dus we gaan nu gauw de gewenste materialen bestellen!

We zijn hier ontzettend blij mee!

Streekwurk en Provincie Fryslân ontzettend bedankt!

Puntjes op de i

één avond per week is het bouwteam nog te vinden in de gymzaal. Zij zetten de puntjes op de i. Zo zijn er op zolder nog wat buizen die extra geïsoleerd worden, worden scherpe hoeken van de plinten afgeschaafd en ook de inrichting van de materiaalberging krijgt de nodige aandacht. Er zal straks een bergingsplan worden gemaakt zodat iedereen weet wat waar hoort te staan.

Intussen hebben de meeste sporters de zaal inmiddels al in gebruik genomen en zij lopen tegen dingen aan die we proberen op te lossen. Zoals bijvoorbeeld de verlichting. Een aantal lampen in het gebouw gaat automatisch aan maar de verlichting in de zaal en kleedruimtes moet met de knop worden bediend, dit was soms even verwarrend voor de gebruikers. We denken dit op te lossen door een label op de lichtknop te plakken. Het afhalen van het badmintonnet ging ook wat stroef, dit is ook aangepast. Mocht je ergens tegenaan lopen, laat het ons weten!

Er zit intussen folie op de ramen in kleedkamers en douche om inkijk te voorkomen.

Afgelopen week zijn er gesprekken geweest met de basisschool en de OSO over het gebruik van de reeds aanwezige materialen. Hieruit blijkt dat de prachtige vintage kleurige kast eigenlijk nooit gebruikt wordt. Dus deze hebben we nu te koop staan via marktplaats. https://link.marktplaats.nl/m1478658003

Zo zal straks ook de rode bank die nu nog in de kleedkamers staat te koop aangeboden worden en hebben we 5 hockeysticks https://link.marktplaats.nl/m1478659342 in de aanbieding. Mocht je belangstelling hebben, breng dan een bod uit!

Wat een feest!

Omstreeks half acht druppelden de eerste bezoekers afgelopen zaterdagavond binnen in de gymzaal. De verwonderde, trotse en tevreden blikken van de vrijwilligers, die ditmaal op sokken of overschoentjes in de zaal liepen in plaats van werkschoenen, zeiden genoeg!

Wat een mooi eindresultaat! Op de posters die op verschillende plaatsen in de zaal hingen was het verschil tussen de oude situatie en de nieuwe mooi zichtbaar, ook hingen er diverse actiefoto’s van de vrijwilligers. Wie de foto’s gemist heeft kan ze hier terugzien.

Intussen hadden de eerste vrijwilligers ook al een plekje gevonden in het gezellig ingerichte dorpshuis, waar zij door de vrolijke bardames Annette en Jolien een drankje kregen aangeboden. Deze bardames hadden zich tijdens de voorbereidingen van dit feest spontaan als vrijwilligers opgegeven. Top dames! Bedankt voor jullie inzet.

Omstreeks half negen was het al gezellig druk in het dorpshuis, terwijl de vrijwilligers onder het genot van een drankje de foto en video presentatie van de werkzaamheden bekeken, werd in de keuken schalen met lekkere hapjes klaargemaakt. Want bij een borrel hoort natuurlijk een hapje, dus tijd om te gaan trakteren! Voor deze taak hadden we de jonge dames Alissa, Hedwig, Nynke, Marije, Eliza en Alida bereid gevonden. De hele avond hebben zij de vrijwilligers met grote regelmaat verwend met allerlei heerlijke hapjes.

De koude hapjes: kaas, worst, tomaat, komkommer waren gesponsord door de Jumbo Grou, Bedankt Jumbo!

De heerlijke paling op toast werd verzorgd door ons plaatselijke palingroker Harm Huisman. Door de verwachte weersomstandigheden die avond hebben we ’s middags besloten het roken van de paling ter plekke tijdens het feest af te blazen. Harm heeft de paling waar we ’s avonds van konden genieten s ’middags thuis gerookt. Samen met zijn vrouw Anita heeft hij de toastjes tijdens het feest in de keuken van het dorpshuis voorbereid. Wie iets meer wil weten over de dorpsgenoten die deze heerlijke traktatie hebben verzorgd kan een kijkje nemen op www.huismandoetmeer.nl   

Tussen de kaas, worst en palinghapjes kwamen de dames ook nog regelmatig langs met diverse gefrituurde snackjes welke met veel zorg bereid werden door Redmer, Tja zelfs op een vrijwilligersavond kun je niet zonder vrijwilligers, dank aan iedereen die heeft bijgedragen om deze avond te laten slagen.

Om een uur of negen brak het speech moment aan, Ton en Atte hebben namens het bestuur hun dank en trots uitgesproken over de geweldige inzet van alle vrijwilligers. De inschatting van de hoeveelheid vrijwilligersinbreng die we aan de start van het project hadden gemaakt is ver overschreden! Daar kon zeker op geproost worden! En dat is deze avond ook ruimschoots gedaan, we zijn dan ook erg dankbaar dat stichting Dorpshuis de Trijesprong een deel van ieder genuttigd drankje sponsort! Dank aan het Dorpshuis voor de gastvrijheid!

Als dank kon iedere aanwezige na afloop van de feestavond een aardigheidje in vorm van een paar werkhandschoenen mee naar huis nemen. Zo is iedereen alvast klaar voor een eventuele volgende klus. 

Het was een super gezellige avond die iets later eindigde dan de planning was, dus hadden we als bestuur afgesproken om de volgende dag rond 13.00 uur het Dorpshuis op te ruimen en schoon te maken. Bij binnenkomst werden we zeer aangenaam verrast, alles was opgeruimd en schoon! Na wat speurwerk kwamen we er achter dat Otto, Roel en Durk dit ’s ochtends hadden gedaan voor ons. Geweldig bedankt heren!

Zie voor foto’s van deze avond in de fotogalerij onder Vrijwilligersfeest!

We zijn open!

Op 14 oktober is de gymzaal officieus in gebruik genomen!

Afgelopen week is er ’s avonds en op zaterdag fanatiek gewerkt door de vrijwilligers samen met harde kern van de bouwploeg, te weten Sjoerd, Ton en Atte, om het buiten terrein op te knappen. Er is voor gekozen de bestrating hellend te leggen zodat de hoge stoep nu vlak ligt met de rest. Ook is de plaats waar de fietsen kunnen staan verplaatst tegenover de ingang. De praktijk was dat men de fietsen niet achter op het terrein in de stalling plaatste maar tegen de muur van het gebouw. De verwachting is dat op deze nieuwe locatie de fietsen wel gestald zullen worden in de fietsenstalling i.p.v. tegen de muur. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen de overgebleven vlakken nog deze week ingezaaid worden met graszaad. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de klusfoto’s.

Vlak voordat we het gebouw gingen openstellen voor de gebruikers hadden we nog wat pech. Door de storm was er een nokpan afgewaaid! De afgewaaide pan was stuk en had tijdens zijn val een zonnepaneel beschadigd, ook was op zolder water terecht gekomen maar alles is weer hersteld gelukkig!

Tijdens het inrichten van de zaal kwamen we een doosje met schoolkrijtjes en knikkers tegen, het ligt niet in de verwachting dat deze tijdens het sporten gebruikt gaan worden, dus deze ruimte in de berging hebben we maar anders benut. Ook kwamen we twee EHBO koffers tegen met wat inhoud welke de houdbaarheidstermijn intussen ver overschreden had. Dus is een nieuwe sport EHBO koffer besteld, Annette bedankt voor het inrichten van de koffer want dit was bij ontvangst niet het geval. Intussen is de koffer in het sportdocent kamertje opgehangen. Uiteraard hopen we dat deze koffer niet gebruikt hoeft te worden maar weet dat hij aanwezig is.

Dilledyk 1
9021 CV Easterwierrum

Zoals bekend werken we er hard aan de middelen voor de inrichting van de zaal en kleedkamers bij elkaar te krijgen. Afgelopen week kregen we een flinke donatie van Autobedrijf Sypersma Easterwierrum, ook heeft eigenaar Sjoerd Sypersma aangegeven ons jaarlijks te willen sponsoren! Een prachtig initiatief, blijkbaar vindt Autobedrijf Sypersma het belangrijk dat zijn klanten en toekomstige klanten fit zijn! Bedankt voor deze mooie bijdrage. Voor degene die nog niet bekend is met autobedrijf Sypersma kan eens een kijkje nemen op de website of facebookpagina.

Afgelopen week kregen we deze oude foto waarop de gymzaal nog als school dienst deed. De ramen in de voorgevel waren een stuk lager dan dat ze de laatste jaren zijn. We weten niet in welk jaar deze foto is gemaakt. Maar uit de historie, zoals te lezen op deze website, zal hij ergens tussen 1870 en 1950 zijn gemaakt. Wie nog oude foto’s aantreft van de gymzaal mag ze wel sturen, dan tonen we deze op deze website.

Tot zover weer even de update over de gymzaal. We kunnen er trots op zijn dat we destijds als dorp de stap genomen hebben de gymzaal over te nemen en op te knappen. De laatste tijd staan er steeds vaker berichten in de krant over het afstoten van gymzalen in SWF, zo staan Arum en Hindelopen nu ook voor dezelfde keus dan wij zo’n 3 jaar geleden. We gunnen hen ook toe dat ze met de mienskip hetzelfde kunnen realiseren dan bij ons is gelukt. Dit valt en staat natuurlijk bij de welwillendheid van het dorp. Wat zijn wij trots op ons mienskip en ieders geweldige vrijwillige inzet! We zijn nu volop in de voorbereiding voor het vrijwilligersfeest. Met dit feest willen we iedereen die heeft geholpen, bedanken. We hopen alle vrijwilligers met partner zaterdagavond a.s. te mogen verwelkomen!

Wauw!!!

Wauw! Dat woord beschrijft precies wat wij vorig weekend dachten toen wij voor het eerst de gymzaal met de vloeren erin zagen! Het was al mooi maar dit maakt het echt wel even af hoor!

Wat een fraai geheel en wat een mooi gekleurd lijnenspel! De zwarte lijnen zijn voor zaalvoetbal, de groene voor badminton, de gele voor volleybal en de rode voor het muurkaatsen cq. wallball.

De medewerkers van Interline Sportvloeren hebben in de week van 1 t/m 4 oktober de vloeren gelegd. Zij hadden dinsdagmorgen rekening gehouden met files vanwege de vele trekkers die  naar Den Haag gingen, maar dit viel reuze mee. Dus in plaats van half 9 stonden zij al om half 8 ’s morgens voor de dichte deur van de gymzaal. Dit was gelukkig met één telefoontje opgelost dus konden ze al gauw naar binnen en aan de slag. De vloeren zijn eerst helemaal geëgaliseerd, het was een indoor ijsbaan gelijk! In de kleedkamers zijn alle oneffenheden bijgewerkt en waarna deze ook geëgaliseerd zijn. Daarna konden de uiteindelijke vloeren worden gelegd, de plinten rondom op de muur worden gezet en tot slot de lijnen worden aangebracht. Ze hebben zelfs de lijnen op de wand voor ons aangebracht, dit viel niet onder de order! We wilden ze daar dan ook voor belonen door ze op vrijdag even wat lekkers aan te bieden bij de lunch maar toen was de gymzaal al verlaten….Het werk was klaar!

Op zaterdag 5 oktober hebben een aantal vrijwilligers de attributen en toestellen welke in opslag stonden in Sneek en Raerd, schoongemaakt. Het schone spul is maandagavond door een groep sterke vrijwilligers naar de gymzaal gebracht en in de zaal en berging gezet. Een aantal toestellen moest weer aan de muur bevestigd worden, dus dit is in de avonden erna gedaan. Ook waren er nog een paar kleine montage dingetjes die gedaan zijn afgelopen week.

Tja en nu staan we aan de vooravond van het in gebruik nemen van de zaal door de reguliere gebruikers! Eindelijk is het dan zover. De zaal is er klaar voor! In de kleedkamers is het nog even een beetje beholpen omdat er nog geen kapstokjes zijn en we voorlopig even de oude bankjes hebben neergezet, maar hier wordt aan gewerkt. Ook is er nog geen grote inloopmat, deze is in bestelling, op dit moment ligt er een klein matje die het meeste vuil en water voorlopig even moet ondervangen. Afgelopen week is er door een groepje dames samen met ons vaste schoonmaakster nog een grote eindschoonmaak gehouden zodat de zaal en kleedkamers spik en span zijn voor de gebruikers komende week. Afgelopen week zijn de oude wcbrillen nog vervangen en zijn bij de wastafels handdoek en zeep dispensers en prullenbakjes opgehangen.

Het eerstvolgende op het programma is het terrein. De bestrating was al niet zo fraai meer maar is er door de werkzaamheden niet beter op geworden. Dus om te voorkomen dat de sporters op de weg naar de deur geblesseerd raken, gaan we volgende week starten met het opknappen van het terrein en de stoep voor de ingang.

Dan kunnen we nog melden dat het Plaatselijk Belang een positieve reactie op de ingediende aanvraag van het ondernemersfonds Sudwest Fryslân heeft ontvangen. Binnenkort zullen de restgelden uit het fonds worden overgemaakt. Maar dat is nog niet alles,  tijdens de Merke vergadering van 11 oktober jl. hebben we een dikke envelop met inhoud, te weten de inhoud van de melkbus van het merke ontbijt, in ontvangst mogen nemen. En tot slot heeft de oudervereniging van ’t Raerderhiem een mooie donatie gedaan voor de aankoop van inventaris in de gymzaal. Allemaal ontzettend dank voor deze goede gaven!

Komende week zal de uitnodiging voor het vrijwilligersfeest huis aan huis worden verspreid. Deze uitnodiging is bedoeld voor iedereen die zich heeft ingezet tijdens de verbouwing het afgelopen half jaar van megaveel tot een piepklein beetje!  Hoe groot of klein je inbreng ook is geweest, zonder jouw inzet hadden we dit nooit voor elkaar gekregen! En daarvoor willen we iedereen op gepaste wijze bedanken, dus wees welkom zaterdagavond 26 oktober!

We wensen de sporters die de komende week gaan starten heel veel sportplezier toe!

Nog even een dit: in verband met hygiëne en slijtage niet met buitenschoenen op de sportvloer lopen en even goed de voeten vegen bij binnenkomst van het gebouw. Wanneer we het samen netjes houden hebben we er allemaal plezier van. Iedere dinsdag wordt er schoongemaakt. Wanneer er dingen zijn waar wij van op de hoogte moeten worden gesteld zoals storingen, vuil of andere zaken dan kan contact opgenomen worden via de mail sportenbewegenraerd@gmail.com . Voor de invulling van de zaal verwijzen we naar de activiteitenagenda op de website www.sportenbewegenraerd.nl.  

We zijn klaar voor de vloer!

Er kwam nog heel wat op ons pad zo de laatste weekjes maar het is gelukt om alle werkzaamheden die nodig waren voor de vloer er in kan, af te ronden!

Nagenoeg alle materialen, gereedschappen, afval, steigers, oude vinyl vloer uit de berging en allerlei andere spullen die op de vloer stonden zijn uit de zaal gehaald om ruimte te maken voor het schoonmaken en het leggen van de nieuwe vloeren. De medewerkers van interline sportsystemen starten dinsdag 1 oktober en verwachten op 4 oktober hun werkzaamheden af te ronden. Zij gaan de vloeren in het hele gebouw leggen en brengen de plinten en belijning op de vloer aan. Omdat zij de vloeren gaan egaliseren raden wij aan om niet spontaan naar binnen te gaan om even een blik te werpen, de vloer kan nat zijn!

In de afgelopen week zijn overal in het gebouw nieuwe vensterbanken geplaatst, er waren namelijk enkele tegeltjes van de bestaande vensterbanken stuk waardoor scherpe hoekjes ontstonden. Overal zitten nu dezelfde vensterbanken in, een mooi geheel. De nieuw betegelde invaliden toilet en doucheruimte is gekit. Ook is de entree, nu er geen groot materiaal meer door hoeft, gekit en gesaust. Dus ook de laatste restjes geel zijn verdwenen. De entreedeur is van buiten en binnen afgeschilderd, het ziet er weer prachtig uit. Boven de deur is verlichting aangebracht welke middels een bewegingssensor aan gaat.

In de zaal zijn nog wat kleine stuc klusjes gedaan zodat er geen gaatjes meer zichtbaar zijn waar leidingen zaten of onder langs de wanden waar straks een afwerkplint voor langs komt. Ook in de buitenmuur zaten nog een aantal plekjes die bij gewerkt zijn met een stuc laagje. Op zolder zijn de laatste kieren en naden met isolatiemateriaal en pur dicht gemaakt zodat de WTW straks optimaal werkt. Alle roosters zijn inmiddels netjes afgewerkt en zijn één met het plafond.

In de machineruimte c.q. sportdocent kleedruimte hing de gasmeter op een stuk gasleiding al een tijdje werkloos tegen de muur. Deze hangjongere is inmiddels door de firma Baas in opdracht van Liander verwijderd. Dus ook hier is nu vrij baan ontstaan voor het leggen van de nieuwe vloer. In deze ruimte moet het kozijn nog worden vervangen en de binnenkant van het kastje moet nog even opgeknapt worden, dan is ook deze ruimte weer op en top!

Afgelopen woensdagmiddag is de gymzaal door een groepje vrijwilligers van top tot teen schoongemaakt. Er werd gestofzuigerd, gelapt, gepoetst, geboend en opgeruimd tot alles keurig netjes was en citroentjes fris rook! Alle wanden zijn deze middag ook afgenomen zodat deze stofvrij waren voor het aanbrengen van de zogenaamde hufterproof laag. Deze harde beschermlaag is ’s avonds door een groep vrijwilligers op alle grijze lambriseringranden door het hele gebouw aangebracht. Deze laag zorgt ervoor dat de wanden minder gauw beschadigen en eenvoudig schoon te maken zijn.

 

Intussen is alle troep op het terrein opgeruimd en er zijn twee karren vol naar het stort gebracht. Dus het plannen maken voor de inrichting van het terrein is al in volle gang. Dit is een traject dat we in overleg met de gemeente gaan oppakken. Officieel (conform het recht van opstal contract) valt de bestrating direct rondom het gebouw onder de verantwoordelijkheid van de stichting en is het groen van de gemeente en kan zij dit ook onderhouden.

 

Naast de werkzaamheden in de gymzaal zijn we afgelopen weken ook actief bezig geweest om het geld voor de inrichting bij elkaar te krijgen. Zo heeft iedereen laatst een uitnodiging in de bus gehad voor de buitengewone ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Raerd waarin gestemd kon worden over de besteding van de restgelden van het ondernemer fonds Sudwest Fryslân. We zijn erg blij dat we kunnen vermelden dat alle ingediende projecten en de bijbehorende begroting zijn goedgekeurd door de leden. Inmiddels heeft de PB werkgroep Ondernemersvereniging de aanvraag ingediend bij het ondernemersfonds en verwachten hier kort na 4 oktober een reactie op.

Tevens willen we als stichting wederom een beroep doen op het Mienskipfunds van de Provincie Fryslân. Het projectplan is nagenoeg klaar en moet voor 11 oktober ingediend zijn. Ons aanvraag is inmiddels wel ingediend en middels een pitch, waarin het adviesteam een goede indruk kreeg van alle gedane werkzaamheden door de diavoorstelling die werd vertoond tijdens de presentatie, hebben we aangegeven waarom het zo belangrijk is dat we op korte termijn de inrichting van de gymzaal ook op orde willen/moeten hebben. Het adviesteam reageerde positief op de plannen. Dit betekent nog niet dat het al in kannen en kruiken is, de werkelijke beslissing hang af van het aantal punten dat we scoren op het projectplan, de hoeveelheid en kwaliteit van de andere inschrijvingen en het beschikbare potje. Maar een positieve eerste indruk is in elk geval gemaakt.

Intussen staan de meeste sportactiviteiten weer in de agenda, deze is te vinden op de website onder Activiteitenagenda. Vanaf 14 oktober zullen de gebruikers de vernieuwde zaal gaan betreden, we wensen iedereen alvast heel veel sportplezier toe.