We zijn klaar voor de vloer!

Er kwam nog heel wat op ons pad zo de laatste weekjes maar het is gelukt om alle werkzaamheden die nodig waren voor de vloer er in kan, af te ronden!

Nagenoeg alle materialen, gereedschappen, afval, steigers, oude vinyl vloer uit de berging en allerlei andere spullen die op de vloer stonden zijn uit de zaal gehaald om ruimte te maken voor het schoonmaken en het leggen van de nieuwe vloeren. De medewerkers van interline sportsystemen starten dinsdag 1 oktober en verwachten op 4 oktober hun werkzaamheden af te ronden. Zij gaan de vloeren in het hele gebouw leggen en brengen de plinten en belijning op de vloer aan. Omdat zij de vloeren gaan egaliseren raden wij aan om niet spontaan naar binnen te gaan om even een blik te werpen, de vloer kan nat zijn!

In de afgelopen week zijn overal in het gebouw nieuwe vensterbanken geplaatst, er waren namelijk enkele tegeltjes van de bestaande vensterbanken stuk waardoor scherpe hoekjes ontstonden. Overal zitten nu dezelfde vensterbanken in, een mooi geheel. De nieuw betegelde invaliden toilet en doucheruimte is gekit. Ook is de entree, nu er geen groot materiaal meer door hoeft, gekit en gesaust. Dus ook de laatste restjes geel zijn verdwenen. De entreedeur is van buiten en binnen afgeschilderd, het ziet er weer prachtig uit. Boven de deur is verlichting aangebracht welke middels een bewegingssensor aan gaat.

In de zaal zijn nog wat kleine stuc klusjes gedaan zodat er geen gaatjes meer zichtbaar zijn waar leidingen zaten of onder langs de wanden waar straks een afwerkplint voor langs komt. Ook in de buitenmuur zaten nog een aantal plekjes die bij gewerkt zijn met een stuc laagje. Op zolder zijn de laatste kieren en naden met isolatiemateriaal en pur dicht gemaakt zodat de WTW straks optimaal werkt. Alle roosters zijn inmiddels netjes afgewerkt en zijn één met het plafond.

In de machineruimte c.q. sportdocent kleedruimte hing de gasmeter op een stuk gasleiding al een tijdje werkloos tegen de muur. Deze hangjongere is inmiddels door de firma Baas in opdracht van Liander verwijderd. Dus ook hier is nu vrij baan ontstaan voor het leggen van de nieuwe vloer. In deze ruimte moet het kozijn nog worden vervangen en de binnenkant van het kastje moet nog even opgeknapt worden, dan is ook deze ruimte weer op en top!

Afgelopen woensdagmiddag is de gymzaal door een groepje vrijwilligers van top tot teen schoongemaakt. Er werd gestofzuigerd, gelapt, gepoetst, geboend en opgeruimd tot alles keurig netjes was en citroentjes fris rook! Alle wanden zijn deze middag ook afgenomen zodat deze stofvrij waren voor het aanbrengen van de zogenaamde hufterproof laag. Deze harde beschermlaag is ’s avonds door een groep vrijwilligers op alle grijze lambriseringranden door het hele gebouw aangebracht. Deze laag zorgt ervoor dat de wanden minder gauw beschadigen en eenvoudig schoon te maken zijn.

 

Intussen is alle troep op het terrein opgeruimd en er zijn twee karren vol naar het stort gebracht. Dus het plannen maken voor de inrichting van het terrein is al in volle gang. Dit is een traject dat we in overleg met de gemeente gaan oppakken. Officieel (conform het recht van opstal contract) valt de bestrating direct rondom het gebouw onder de verantwoordelijkheid van de stichting en is het groen van de gemeente en kan zij dit ook onderhouden.

 

Naast de werkzaamheden in de gymzaal zijn we afgelopen weken ook actief bezig geweest om het geld voor de inrichting bij elkaar te krijgen. Zo heeft iedereen laatst een uitnodiging in de bus gehad voor de buitengewone ledenvergadering van het Plaatselijk Belang Raerd waarin gestemd kon worden over de besteding van de restgelden van het ondernemer fonds Sudwest Fryslân. We zijn erg blij dat we kunnen vermelden dat alle ingediende projecten en de bijbehorende begroting zijn goedgekeurd door de leden. Inmiddels heeft de PB werkgroep Ondernemersvereniging de aanvraag ingediend bij het ondernemersfonds en verwachten hier kort na 4 oktober een reactie op.

Tevens willen we als stichting wederom een beroep doen op het Mienskipfunds van de Provincie Fryslân. Het projectplan is nagenoeg klaar en moet voor 11 oktober ingediend zijn. Ons aanvraag is inmiddels wel ingediend en middels een pitch, waarin het adviesteam een goede indruk kreeg van alle gedane werkzaamheden door de diavoorstelling die werd vertoond tijdens de presentatie, hebben we aangegeven waarom het zo belangrijk is dat we op korte termijn de inrichting van de gymzaal ook op orde willen/moeten hebben. Het adviesteam reageerde positief op de plannen. Dit betekent nog niet dat het al in kannen en kruiken is, de werkelijke beslissing hang af van het aantal punten dat we scoren op het projectplan, de hoeveelheid en kwaliteit van de andere inschrijvingen en het beschikbare potje. Maar een positieve eerste indruk is in elk geval gemaakt.

Intussen staan de meeste sportactiviteiten weer in de agenda, deze is te vinden op de website onder Activiteitenagenda. Vanaf 14 oktober zullen de gebruikers de vernieuwde zaal gaan betreden, we wensen iedereen alvast heel veel sportplezier toe.

 

Inloopavond vrijwilligers in gymzaal Raerd

Tijdens de inloopavond afgelopen maandagavond konden de vrijwilligers zich bij verschillende stands laten informeren over de diverse werkzaamheden die gedaan moeten worden. Bij de ingang werden zij voorzien van een bakje koffie of thee en bij de uitgang lagen de inschrijfformulieren klaar voor de diverse werkzaamheden. We zijn ontzettend blij met het grote aantal vrijwilligers dat zich al heeft ingeschreven voor de meest uiteenlopende klussen. Vele handen maken licht werk!

Voor degene die deze avond gemist heeft maar wel graag een steentje wil bijdragen kan via deze link ‘Werkzaamheden‘ nalezen wat voor klussen er zijn en via deze link ‘inschrijfformulier‘ het inschrijfformulier printen. De ingevulde formulieren mogen in gescand verzonden worden via de mail naar sportenbewegenraerd@gmail.com of in de brievenbus worden gedaan op Slingerbochten nummer 14. 

Tijdens de inloopavond heeft (vrijwilligster) Sonja een aantal foto’s gemaakt om een sfeerimpressie te geven, Sonja zal ook tijdens de werkzaamheden regelmatig te vinden zijn in of om de gymzaal omdat zij voor ons de facebookpagina vult met het laatste nieuws over  de gymzaal. De foto’s van de inloopavond zijn te vinden in de galerij.

Zoals inmiddels bij de gebruikers bekend gemaakt is, zullen de werkzaamheden omstreeks 23 april 2019 van start gaan en gaat de gymzaal dicht. Omdat de vloer er als eerste uit gaat is het ook niet mogelijk de zaal tussentijds nog te gebruiken. We hopen eind september begin oktober weer open te gaan.

Er hebben zich intussen ook al een aantal belangstellenden voor de oude gymzaalvloer gemeld. Wie nog interesse heeft kan via deze link flyer vloer‘ meer informatie over de prijs en voorwaarden vinden.

 

Gymzaalvloer te koop!

Een stukje nostalgie te koop voor de liefhebber!

Een naar schatting 50 jaar oude gymzaalvloer met belijning
ca. 160 m2

per eind april 2019 beschikbaar

Neem bij interesse contact op via sportenbewegenraerd@gmail.com

Maandagavond 18 maart tijdens de inloopavond is er alvast de mogelijkheid de vloer te bekijken tussen 20.15 en 22.00 uur.

ANBI status niet toegekend :-(

Voor bepaalde subsidies, met name voor de renovatie van historische panden zoals de gymzaal in Raerd, is het nodig de ANBI status te hebben. Omdat we van mening waren dat we hieraan wellicht wel zouden kunnen voldoen hebben we dit verzoek bij de belastingdienst ingediend. Het voordeel van het hebben van de ANBI status is dat de subsidies in feite schenkingen zijn, en bij een schenking wordt van de ontvanger geen inspanningsverplichting verwacht wat bij subsidies wel het geval is. Ook is er een belastingvoordeel voor de schenker.

Afgelopen week kregen we het bericht dat de belastingdienst voornemen is ons verzoek af te wijzen.
Uit de tweetrapstoets welke de belastingdienst heeft uitgevoerd vinden zij dat de statutaire doelstelling van de stichting niet nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
Ook de toetsing van de feitelijke werkzaamheden van de stichting zijn getoetst aan de richtlijnen gesteld van een Algemeen Nut Beogende Instelling, dat wil zeggen dat het particuliere belang (vrijwel) volledig moet zijn of worden uitgesloten. Ook hierop worden we afgewezen omdat de activiteiten van de stichting Sport en Bewegen Raerd voor meer dan 10% bestaat uit werkzaamheden die het particuliere belang van de huurders en sporters dient.

Natuurlijk zijn we teleurgesteld over deze uitspraak maar gezien de argumentatie lijkt het niet zinvol om hierin tegen verweer te gaan. Het is natuurlijk erg jammer dat een aantal mogelijkheden tot subsidie hiermee buiten bereik komen te liggen. Dus we duiken er nog even in met wat hulp van iemand met juridische kennis, wie weet.

Subsidie i.p.v. btw verrekening

Op 19 november zijn we met een aantal leden van de stichting naar een voorlichtingsbijeenkomst van Caraad belastingadviseurs geweest over de wijzigingen m.b.t. de btw. Wij waren btw plichtig maar dat is per 1 januari 2019 komen te vervallen. Dus moesten we ons wel verdiepen in de subsidieregeling die ervoor in de plaats zou komen. Aangezien we nogal aanzienlijk gaan verbouwen is het wel van belang dat we de btw die we anders konden terugvorderen op een andere wijze terug krijgen. Er is namelijk wel met een teruggave gerekend.

Door de omvang van ons project hadden we de mogelijkheid om vooraf op basis van offertes een subsidieverzoek in te dienen. Bij lagere investeringskosten is alleen op basis van facturen achteraf een aanvraag mogelijk. Omdat het de verwachting is dat de subsidiepot flink aangesproken zal worden hebben we direct op 2 januari 2019 ons reeds voorbereidde aanvraag ingediend.
Recent hebben we de bevestiging ontvangen dat ons aanvraag compleet is en in behandeling is. Dit is al positief aangezien er nogal wat eisen werden gesteld in de aanvraag en de aan te leveren documenten.

Het wachten is nu op de toekenning van de subsidie. We hebben voor het gehele project 20% aangevraagd en daarnaast voor een groot aantal duurzame aanpassingen nogmaals 15%.
Zodra er meer bekend is laten we dit weten! Onderstaand wat meer informatie over deze regeling.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties      
Om sport en beweging te stimuleren, hoeven bepaalde sportverenigingen geen btw te heffen op een aantal diensten die zij aanbieden aan hun leden. Deze btw-sportvrijstelling is met ingang van 1 januari 2019 verruimd.Dat betekent dat er meer diensten onder de vrijstelling vallen, zo ook:
• Diensten verricht door sportverenigingen aan niet-leden.
• De terbeschikkingstelling van sportaccommodaties.

Vrijstelling van btw betekent geen heffing van btw, maar óók geen recht op vooraftrek van btw. De btw die in rekening is gebracht bij de bouw of verbouwing van een sportaccommodatie is bijvoorbeeld niet meer aftrekbaar.
Voor organisaties die recht hadden op vooraftrek kan dit nadelig uitpakken. Deze regeling subsidieert daarom de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.
De kosten voor de kantine en andere horeca gerelateerde uitgaven vallen niet onder deze regeling. Voor horeca blijven de btw regels gelden zoals deze ook in 2018 van toepassing zijn.

Hoogte van de subsidie
De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen.
Er is een aanvullende subsidie van 15% van de kosten van maatregelen voor energiebesparing en toegankelijkheid. Deze maatregelen worden dus voor 35% gesubsidieerd.
In 2019 is er € 87 miljoen subsidie beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Op 22 februari 2019 is er al €48 miljoen aangevraagd.