Komkommertijd ……

Tja het is bouwvak, de ZZP’ers en meeste vrijwilligers hebben de gereedschapskist even op de werkbank gezet dus het is momenteel rustig in en rondom de gymzaal. De afgelopen anderhalve week zijn er nog wel een aantal klussen gedaan. Veldhuis is nog aan de slag geweest met de wtw installatie, in de toiletten zijn nu ook de afzuigbuizen klaar. Straks komen de drempels er nog uit en dan kan de lucht volop gaan circuleren.

In de toiletten zijn de lichtknopjes verdwenen, bij het openen van de deur floept de ledverlichting automatisch aan! Alle binnendeuren zitten in de verf en ook de lambrisering in de zaal is al grotendeels klaar. Intussen is de sportvloer besteld en deze zal eind september worden gelegd. Ook de vloeren in de andere ruimtes van het gebouw zullen dan worden meegenomen, alles wordt gelijkvloers. Tot die tijd hebben we nog de nodige schilder en afwerkingsklussen te doen.

In de kleedkamer aan de rechterkant is, in de oude douche ruimte, de deur vervangen voor een schuifdeur met een brede doorgang zodat deze rolstoeltoegankelijk is. Het inbouwmechanisme van het toilet is al klaar. Zodra de ruimte betegeld is zal een invaliden toilet met beugels geplaatst worden, ook wordt de huidige douche vervangen door een in hoogte verstelbaar model. De afvoer voor deze ruimte is inmiddels klaar. In de zaal is de nooduitgang al bijna af, het wachten is nog even op de definitieve deur.

Overal wordt aan gedacht, duurzaamheid, veiligheid, toegankelijk! Wat zullen we hier straks veel plezier van hebben als gemeenschap. Wanneer de opening van het gebouw exact zal zijn is nog niet bekend. We hebben op dit moment niet genoeg geld over om het inventaris (sport&spel materialen, toestellen ed.), dat we graag willen aanschaffen voor de diverse gebruikersgroepen, te kopen. Natuurlijk gaan we ons best doen om het geld hiervoor bij elkaar te krijgen zodat we voor het eind van het jaar een beweegruimte kunnen bieden met een mooie variëteit aan materialen waarmee uitdagend en afwisselend les kan worden gegeven. Wanneer alles volgens planning blijft verlopen, zullen de gebruikers begin oktober dus wel weer gebruik kunnen maken van de zaal maar zullen er nog geen nieuwe attributen en materialen aanwezig zijn. Daarom zal het officiële openingsmoment van de sport & beweegruimte Raerd naar alle verwachting opschuiven richting december 2019.

Voor de in gebruik name en de officiële opening van de zaal gunnen we de vrijwilligers die dit alles mede tot stand hebben gebracht een feestelijke  ‘sneak preview’. De uitnodiging hiervoor zal in september worden verspreidt.

 

Der is wer in protte wurk dien!

Op fersyk foar dizze kear de blog yn it frysk!
Dizze wike is der wer in protte dien yn en rûnom de gymseal. Wat fansels fuortendaliks opfalt binne de prachtige nije goaten oan de lange siden fan it gebou. Wy wiene hielendal klear foar de koade giel hjoed, mar it minne waar hat ús net berikt.

Op souder binne de isolatie wurksumheden sa goed as klear. Hjir en dêr moat noch efkes in naadsje of gatsje opfolle wurde, mar dit is stopwurk.
Bootsma hat op ferskate plakken de dakkonstruksje fersterke sadat wy de dakpannen en sinnepanelen nei ferrin fan tiid net op souder lizzen hawwe yn plak fan wêr’t hja hearre. De sinnepanelen dogge har wurk al goed, de enerzjy streamt binnen mei dit moaie waar!

De oanlis fan de WTW ynstallaasje sjit ek al moai op. Yn it plafond binne hjir en dêr al fentilaasjegrillen pleatst wêr it buizenstelsel dat op souder leit, aanst op oansletten wurdt. De WTW apparatuer hat yntusken ek in plakje op souder fûn en is sa goed as oansletten. Wannear alles neffens planning ferrint, is de WTW yn’e rin fan folgjende wike operasjoneel.
In WTW unit is in soart ventilator wêrby de fersmoarge lucht út de gymseal ôffierd wurdt en skjinne lucht oanfiert wurdt wêrby gebrûk makke wurdt fan waarmte werom winning, de waarmte fan ‘e fersmoarge lucht wurdt brûkt om de frisse lucht te ferwaarmjen. Hjirtroch giet der amper waarmte en enerzjy ferlern.

Wêr’t wurke wurdt, ûntstiet rommel! Dizze rommel is ôfrûne wike wer allegearre opromme en ôffierd. De konteners bin ophelle en de oare troep lykas karton, âld izer en plastic is troch in oantal frijwilligers nei de gemeente brocht. It sjocht der wer netsjes út yn en rûnom de gymseal. ûnderwilens is ek de brûsromte en frouljusklaaikeamer, hokker as ‘keuken’ tsjinst die, rom makke. Folgjende wike sil nammentlik start wurde mei it oanlizzen fan de riolearring en wetterlieding foar it beheindenhuske en de brûs.
ûnderwilens is ien pallet mei golfdakpannen ophelle. De Fryske flakke pannen hawwe noch gjin nije eigner fûn, lykas de 40 plafondplaten dy’t oer binne. Mocht immen belangstelling hawwe, lit it ús witte!

De klaaikamers wurde aanst troch infrarood panelen ferwaarme, de oanlis fan it elektra dêrfoar fynt plak op de lytse krappe romtes boppe de klaaikamers. Respekt foar de frijwilligers dy hjir jûn oan jûn yn har nauwe holtsjes krûpe om yn gearwurking mei de installateur de tariedingen dêrfoar te treffen. Al de âlde oertallige liedingen binne dêr ûnderwilens fuorthelle en de oanlis is yn folle gong.

Yn de seal hat ek in grutte ‘metamorfose’ plakfûn! Neidat zzp’er Hartem it plafond, de ruten en doarren ofplakt hie, hat hy de muorren yn de gymseal wyt spoten. It is no in gehiel. De foarsetwanden wurde meikoarten troch frijwilligers noch in kear yn’e saus set om’t dizze nei 2 kear spuitsjen dochs noch in griene waas hawwe. De lambrisering, hokker yn de âlde situaasje giel wie, kin meikoarten ek skildere wurde, mar no yn deselde grize kleur as de doarren. Yn de jongensklaaikamer binne de gatsjes yn de nije foarsetwand al stoppe dus dit is ek klear om yn de ferve!

Koartsein is der wer flink wat foarútgong!

Wy winskje alle frijwilligers dy’t al op fakânsje binne of meikoarten gean, in moaie fakânsje ta!

Zichtbare en onzichtbare klussen….

Vorige week vrijdag zijn de dak werkzaamheden aan de buitenkant van de gymzaal afgerond! Er is de afgelopen weken echt keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, gelukkig waren de weergoden ons goed gezind! Die vrijdag zijn door fa. Veldhuis ook de eerste zonnepanelen geplaatst. Intussen liggen ze er allemaal op en branden de lampen, speelt de radio en ratelen de boormachines op de eigen opgewekte energie!

De dakgoten aan de lange zijden zijn eraf gehaald, deze worden volgende week vervangen door nieuwe aluminium goten. De dakgoot achter is opnieuw bekleed. Rondom is het houtwerk, waar de nieuwe dakgoot voor komt, vervangen. Bootsma is intussen op zolder bezig om het dakconstructie te verstevigen om zo het extra gewicht van de zonnepanelen op te vangen. De balken en andere materialen zoals buizen voor de WTW installatie en het isolatiemateriaal, zijn door vrijwilligers naar boven gebracht in de avonduren.

Afgelopen week zijn vrijwilligers bijna iedere avond bezig geweest met het isoleren van het plafond boven de gymzaal, een inspannende bezigheid omdat er via de balken en aangelegde plankenpaden moet worden gewerkt, daarnaast kan het op zolder haast tippen aan een hindernisbaan bij balorig omdat er intussen steeds meer materiaal te vinden is, WTW buizen, PV kabels, isolatie, balken…. Al is het werk voor de buitenwereld iets minder zichtbaar, er gebeurd nog steeds heel veel.

Nu de werkzaamheden op hoogte, op wat herstelmetselwerk na, afgerond zijn, hebben vrijwilligers de steigers en omheining rondom de werkplaats grotendeels afgebroken en dit is inmiddels door de mannen van Bootsma mee teruggenomen naar Tzum. Ook is alle rommel en het oud ijzer in en rondom het gebouw door vrijwilligers opgeruimd en naar de gemeente gebracht. Zo is er overal in en rond het gebouw weer volop ruimte voor de schilders en het plaatsen van de dakgoten. Er staan nog twee restpartijtjes met Friese golf en vlakke dakpannen, deze staan intussen op marktplaats evenals de 40 wool wood plafondpanelen met bijbehorende schroeven. De opbrengst hiervan en van het oud ijzer wordt zoals gebruikelijk besteed aan de verzorging van de vrijwilligers.

In de zaal zijn de voorzetwanden voor de tweede keer gewit, en op afstand lijkt het wel aardig maar van dichtbij is het groen van het voorzetwandmateriaal nog steeds zichtbaar. Er zal dus nog één of twee keer een laagje overheen moeten. Intussen worden de kozijnen in de zaal en kleedkamers afgelakt door vrijwilligers. Volgende week zal worden bekeken of de muren in de zaal al droog genoeg zijn om deze wit te spuiten. Na het spuiten kunnen de schilders ook hier verder met de lambrisering.

En last but not least, de opbrengst van de zakjesactie!
Alhoewel er nog steeds geld binnendruppelt willen we jullie niet langer in spanning houden en het bedrag dat we tot nu toe binnen hebben gekregen bekendmaken:
Er is maar liefst €3793,80  geschonken aan de gymzaal!
Een geweldig bedrag, iedereen die heeft bijgedragen ontzettend bedankt hiervoor!

We zetten vol gas door!

De zomervakantie komt in zicht dus we doen ons uiterste best om de grote klussen voor die tijd afgerond te hebben, nu zijn er namelijk nog veel vrijwilligers beschikbaar. Het gehele dak aan de Skoallesteeg kant is vervangen en intussen zijn de pannen hier weer op gelegd. Daarna is gestart met de renovatie van de zijkant, hier hoeft gelukkig niet al het dakhout vervangen te worden. Begin deze week was de helft klaar en hier zijn de pannen en de beugels voor de zonnepanelen alvast weer opgelegd. Vandaag maakt Bootsma de rest van de zijkant klaar zodat vanavond de dakpannen er weer op kunnen en de beugels met rails voor de zonnepanelen kunnen worden bevestigd.

Gisteravond zijn alle pannen rondom het gebouw verzameld in een aanhanger zodat ze vanavond zo bij de steiger kunnen worden gezet. Bootsma heeft ook een kar vol rode dakpannen meegenomen. Tijdens de werkzaamheden zijn een aantal kapotte pannen aangetroffen, er zijn een aantal gesneuveld en er zijn een aantal gebruikt op de plaats waar voorheen de schoorsteen zat, dus we hebben wat te weinig pannen om het dak weer dicht te krijgen. Aangezien de pan die er nu op ligt best duur is in aanschaf hebben we besloten een andere (goedkopere) pan onder de zonnepanelen te leggen, die zie je toch niet. De oranje dakpannen van dezelfde maat had Bootsma nog liggen, dus daarom oranje i.p.v. zwart. Dus straks niet schrikken!

De rommel die ontstaat tijdens de werkzaamheden wordt door vrijwilligers overdag of in de avonduren weer netjes opgeruimd, we krijgen de containers wel vol! O ja, we doen keurig aan afval scheiden hoor! Momenteel staan er steigers, een container, bigbags en werkmaterialen bij Michel en Francien Venema op het erf. Ook staan er iedere avond vrijwilligers bij hen op het terras en op de oprit tijdens de vrijwilligerswerkzaamheden. Maar ondanks alle hinder die wij veroorzaken blijven ze zeer flexibel en behulpzaam, ontzettend bedankt voor jullie geweldige medewerking!

In de zaal zijn de dilatatievoegen in de betonvloer aangebracht. Is het plafond van de zaal en de materialen berging intussen helemaal klaar. Er is zuinig gewerkt met het plaatmateriaal want we hebben nog 40 stuks over. Deze staan inmiddels op markplaats. Belangstelling? Neem dan even contact op met ons.

De groene voorzetwanden zijn maandagavond helemaal schoongemaakt en gisteren in een basis laag wit gezet, het is ineens een stuk lichter in de zaal en hij lijkt wel groter! Dit zal ook mede komen doordat de bestaande verlichting dinsdagavond is vervangen door ledverlichting. Er is zoveel en mooi helder licht dat straks iedere zweetdruppel op het voorhoofd van de zaalsporters zichtbaar is! Ook de andere lampen in het gebouw zijn of worden vervangen door led lampen.

Intussen is de apparatuur voor de elektrische verwarming al grotendeels aangebracht, de voorbereidingen voor de WTW en PV installatie gaan gewoon door en ook het vervangen van de elektra in de zaal schiet al lekker op. Ondanks dat het dak vervangen is, is er nog wel wat trek op zolder, dit is wat betreft het hout op zolder natuurlijk erg gunstig maar voor de aan te leggen WTW weer niet. Dus wordt nu nagedacht over hoe we de buizen en het plafond boven de zaal dusdanig kunnen isoleren dat er nauwelijks tot geen warmte en energieverliezen gaan ontstaan straks. Wanneer je kiest voor zo’n installatie wil je deze ook optimaal benutten.

Intussen hebben we ook een positieve reactie ontvangen van ’t Raerderhiem over een eventuele terugkeer van de schoolgymnastiek van alle basisschoolgroepen naar de gymzaal van Raerd! Hiervoor zal allereerst de zaal goedgekeurd moeten worden zodra deze klaar is en daarnaast zal het voor de bewegingslessen benodigde materiaal aanwezig moeten zijn natuurlijk. Dus zijn we momenteel druk met het verzamelen van offertes voor de inrichting en het zoeken naar mogelijkheden om dit te financieren. De opbrengst van de zakjes actie zal hier ook voor een deel aan worden besteed. Omdat er nog dagelijks envelopjes bij de bestuursleden worden gebracht en er ook nog steeds stortingen worden gedaan, houden we de opbrengst nog even geheim…..Wel kunnen we al verklappen dat we blij verrast zijn door alle gulle gaven! Ontzettend fijn om te zien dat dit project zo door de gemeenschap gedragen wordt!

We hebben het gevoel dat de zaal straks nog meer gebruikt gaat worden dan voorheen, niet alleen door de mogelijke terugkeer van de basisschool. Tijdens het vrijwilligerswerk is ook al een groepje welke het plan hebben opgevat om in de winterperiode aan zaalvoetbal te gaan doen! Ontzettend leuk! En natuurlijk gaan we hier ook alvast rekening mee houden bij de inrichting van de zaal.

Kortom,  de vooruitzichten zijn goed en de werkzaamheden gaan vol gas door! Alle lof aan de vrijwilligers die er iedere dag weer voor zorgen dat we steeds een stapje dichter bij het eindresultaat komen.

 

Hittegolf?

Donderdagavond 20 juni zijn de dakpannen aan de staatkant er afgehaald, dit zou op maandag maar ach, het kon nog net zo goed even worden meegepakt die avond. Fanatieke vrijwilligers! Helaas ontdekten ze dat in de dakplaten onder deze pannen erg veel houtwormenwerk zat, deze moeten dus helemaal worden vernieuwd. Dit heeft Bootsma vrijdagmorgen gedaan. Vrijdagmiddag hebben vrijwilligers de steigers omgebouwd naar de achterkant en de andere zijkant van de gymzaal. Vrijdag is zzp’er Hartem gestart met het plafond aan de binnenzijde van de zaal, en na wat puzzel en rekenwerk zit intussen zit de eerste helft er al in. Momenteel staat het even stil omdat voor de bevestiging van de platen meer schroeven nodig zijn dan voorzien, dus even bijbestellen! Maar tijdens het bijbestellen kregen we van de leverancier het bericht dat zij volgens een tropenrooster werken…..zij wel……en levering pas donderdagmorgen 27 juni zal zijn! Geduld is een schone zaak, gelukkig gaan de andere werkzaamheden gewoon door, zo ook de schilderwerkzaamheden. Er zijn al een aantal binnendeuren die inmiddels hun rode en groene of gele kleur hebben ingewisseld voor een muisgrijze tint. Buiten is het karakteristieke ronde raam door Hartem met epoxy behandeld en ook deze zit alweer strak in de lak. In de jongenskleedkamer waar de trog zat is de wand door Errit netjes betimmerd, deze zal ook binnenkort door vrijwilligers worden behandeld en gesaust.

Op maandag 24 juni vielen de mussen (figuurlijk) door de hitte van het dak maar dat weerhield de vrijwilligers er niet van om ’s avonds alle dakpannen van de zijgevel te halen! Maar liefst 17 vrijwilligers waren gekomen om deze klus te klaren. Een enkele dappere vrijwilliger dacht met het elektra op zolder aan de slag te gaan maar dit was niet uit te houden, veel te warm! Tijdens de koffiepauze zijn de vrijwilligers getrakteerd op koek en suikerbrood! De kaatsclub had twee prijzen over en hebben deze lekkernijen geschonken aan de vrijwilligers in de gymzaal, dankjewel voor deze heerlijke verrassing! Na de dakpannen zijn ook nog alle oude panlatten eraf gehaald en in de container gegooid. Er is ondanks de warmte weer heel wat werk verzet!

Tja, dinsdagavond zouden de pannen weer op het voorste dak gelegd kunnen worden maar we hebben besloten om ook het tropenrooster erin te gooien! Dinsdagavond Siësta!

De mannen van Bootsma doen hun best om het enthousiaste tempo van de Raerder vrijwilligers bij te houden. Maar lopen tegen extra werk aan nu na de voorkant ook de achterkant van het dak geheel vernieuwd moet worden. Ook hier het dakhout door houtworm en vocht te erg is aangetast om te laten zitten. Gelukkig is hout op de zijkant nog wel gaaf. Het gaat deze week waarschijnlijk niet meer lukken om ook de zijgevel weer in de pannen te krijgen omdat de mannen van Bootsma een dag naar een andere klus moeten en er nog het nodige moet gebeuren voordat de pannen erop kunnen. Dus hopen we maar dat het volgende week weer zulk prachtig weer is. Wat ons betreft kunnen de pannen er wel op want de zonnepanelen zijn intussen ook binnen gekomen, en het zonnetje schijnt volop dus…..

Veldhuis is inmiddels gestart met het installatiewerk voor de WTW en de zonnepanelen in samenwerking met een aantal technische vrijwilligers. Overal worden kabels getrokken, stopcontacten aangesloten en ook is de PV invertor al geplaatst! Woensdagavond is weer veel werk verzet op installatie gebied, de temperatuur op zolder was gelukkig weer wat aangenamer omdat er vandaag lekker gelucht was tijdens het vervangen van het dakhout. Het isolatiemateriaal voor op de zolder werd dinsdag gebracht, heel toepasselijk zo op één van de warmste dagen van het jaar, maar goed ons kikkerlandje kennende wordt het ook weer eens kouder en dan houden we de zaal lekker warm!

In de gymzaal worden de laatste betonresten uit de putjes voor de gymtoestellen gehaald. De bevestigingsputten met hun deksels moeten straks op gelijke hoogte van de sportvloer komen te liggen, ze worden ook mee bekleed.

Intussen zijn de meeste envelopjes weer opgehaald door de enthousiaste dames van de damesgymgroep, zodra het eindbedrag bekend is laten we dit weten natuurlijk! Na de ruim 5 miljoen die Maarten heeft opgehaald met zijn zwem Elfstedentocht zijn ons verwachtingen natuurlijk hoog gespannen 😉

Dat de betrokkenheid in het dorp groot is merken we iedere dag aan het groot aantal aanwezige enthousiaste vrijwilligers, maar dat ons vrijwilligers (let wel, stoere mannen op het dak) vanuit diverse slaapkamerramen worden gefotografeerd is nieuw! Via facebook kregen we o.a. deze foto binnen, bedankt! 

 

één kant klaar!

Donderdagavond is het hele dak aan de entree zijde dichtgelegd. Deze zijde van het dak is klaar!

De steiger is voor het gebouw weggehaald omdat het schilderwerk daar klaar is.

Vandaag zal de steiger om bij het dak te kunnen verplaatst worden naar de voorgevel zodat de vrijwilligers en de mannen van Bootsma op een andere zijde los kunnen.

De juiste schroeven zijn inmiddels gearriveerd dus kan het plafond erin, hier zal vandaag mee worden gestart.

Intussen gaan de schilderwerkzaamheden binnen gewoon door, momenteel worden de kozijnen van de deuren aangepakt.

In de jongenskleedkamer is de betimmering zo goed als klaar.

Dakpannen en details

Vanmiddag zijn op de voorste helft van het dak de pannen weer gelegd terwijl op de andere helft de renovatiewerkzaamheden aan de gang zijn.

Al vallen de grotere klussen misschien meer op, ook aan de details van ons bijzondere gebouw wordt aandacht besteed. De ornamentjes zitten weer keurig in de zwarte verf.

De dakwerkzaamheden zijn van start

Vrijdag hebben een aantal vrijwilligers samen met een enkele werknemers van Bootsma de steiger aan de entreezijde opgebouwd voor de dakrenovatie. Ook zijn er bouwhekken rondom de werkplaats gezet om te voorkomen dat kinderen op de steiger gaan klimmen of in de gymzaal gaan spelen, dit is namelijk de laatste weken weleens gebeurd.

Op zaterdagmiddag brak na vele regenbuien eindelijk de zon door, dus heeft een groep vrijwilligers alvast van het halve dak aan de entreezijde de dakpannen eraf gehaald. Zo is er een mooie wisselwerking tussen de vrijwillige werkzaamheden en de betaalde werkzaamheden. Aannemer Klaas Bootsma, maar ook alle andere betaalde krachten zoals Errit Vleer, Fokko en Veldhuis, stellen zich zeer flexibel op tijdens deze verbouwing. Zij zijn zich ervan bewust dat we met een krap budget moeten werken en waar het kan graag vrijwilligers inzetten.


De dakrenovatie is op maandag gestart en op dinsdagavond hebben de vrijwilligers de pannen van de tweede helft van het dak verplaatst naar het deel dat intussen klaar was. Dit werk zal zich de komende week of weken wel blijven herhalen tot het hele dak vernieuwd is.  Andere vrijwilligers zijn binnen aan het schilderen en met het elektra op zolder bezig geweest. Tijdens deze werkzaamheden kwamen we de namen van de bouwvakkers tegen die het in september 1955 verbouwd hebben. 

In de jongenskleedkamer is vandaag de muur waaraan de trog zat bevestigd netjes betimmerd. Even de gaatjes dichtmaken, licht opschuren en hij kan in de verf.

Zoals het nu gepland is, zal het aanbrengen van het nieuwe plafond aanstaande vrijdag van start gaan.

En door…..

De dampen van de houtwormbestrijding zijn opgetrokken dus is dinsdag de zzp’er welke de zaal zal spuiten begonnen met het aansmeren van de laatste gaatjes en kiertjes in de gymzaal. ’s avonds is een aantal vrijwilligers bezig geweest om alle schroefgaatjes en naden in de voorzetwanden vlak te kitten. De laatste stalen uitsteeksels zijn van de muren geflext en vlakgesmeerd, kortom zo langzamerhand zijn de voorbereidingen welke nodig zijn voor het spuiten van de zaal ver heen klaar. Nu moet het stucwerk nog droog genoeg zijn. Zodra dit zo is zullen alle ramen, deuren en 1,5 meter van het plafond rondom de wanden moeten worden afgeplakt om verfnevel daarop te voorkomen. Voorlopig blijven we nog even aankijken tegen de groene voorzetwanden met witte stipjes en streepjes.

Door de regen van de afgelopen dagen kon er buitenom niet geschilderd worden maar dinsdagavond was het droog dus zijn een aantal buitenschilders weer aan de slag gegaan met het schilderen van de kozijnen aan de voorgevel en het afkrabben en schoonmaken van de kozijnen aan de entreezijde. Een hele klus maar wat wordt het alweer mooi!

Nu de zaal straks elektrisch verwarmd wordt is de schoorsteen aan de straatzijde van het gebouw overbodig geworden, deze is dinsdagavond gesloopt en ligt nu in de container. Ondanks het gemis van de schoorsteen blijven  Sint en Piet natuurlijk altijd welkom, ook in de nieuwe gymzaal!  Nu alle oude elektra is weggehaald is dinsdagavond, onder toeziend oog van de installateur, door een aantal technische vrijwilligers een start gemaakt met het vernieuwen van de elektrische installatie.

 

We hadden gehoopt het oude plafond te kunnen behouden door het doek erboven te vervangen, in dit geval moesten alle latten verwijderd worden en na het spannen van het doek opnieuw geplaatst worden, dit blijkt onbegonnen werk. Een andere optie was een doek eronder spannen en dan opnieuw betimmeren met een zelfde soort latten, dit werd helaas wel erg kostbaar. Er zijn daarna verschillende plafondsystemen bekeken en uiteindelijk is, rekening houdend met het budget (was niet ingecalculeerd namelijk), de isolatiewaarde en de akoestiek in de zaal, gekozen voor een wit wool wood plafond. Deze zal aan het huidige plafond worden geschroefd. Het bestaande latten plafond zit echter aan tengels geniet en dit is niet sterk genoeg om het nieuwe plafond aan te bevestigen, daarom zijn woensdagavond een aantal vrijwilligers gestart met het doorschroeven van de plafondlatten aan de tengels en balken erboven. Dit is een zware en tijdrovende klus die nog deze week grotendeels geklaard moet worden omdat het plaatsen van het nieuwe plafond naar verwachting volgende week van start gaat.

Omdat we hier en daar toch wel tegen wat onvoorziene extra kosten aanlopen hebben we besloten om naast het vrijwilligerswerk tevens een vrijwillige financiële gift uit de gemeenschap te vragen. Voor de start van dit project had een aantal dorpsgenoten aangegeven liever geen vrijwilligerswerk te willen of kunnen doen maar het project wel financieel te willen steunen, hiervoor bieden wij nu de gelegenheid. Iedereen heeft intussen de flyer met envelop in de bus gehad, en ook via facebook en de website is hier ruchtbaarheid aan gegeven. Op deze wijze hopen we ons potje een beetje te kunnen aanvullen zodat we alle gewenste werkzaamheden kunnen uitvoeren! Tot ons grote vreugde kunnen we melden dat de eerste giften al binnen zijn, ontzettend bedankt!