Een sportief begin van 2020

2020 is alweer sportief begonnen. Zo heeft de kaatsclub de jeugdleden op 4 januari kennis laten maken met wallball in de gymzaal. Een geslaagde en sportieve middag hebben we gehoord. Ook zijn de leerlingen van ’t Raerderhiem weer los met de gymlessen net als de OSO sportactiviteiten. De gymnastiekles met de nieuwe sportdocent op de donderdagmorgen schijnt een groot succes te zijn.

Met groot bombarie hadden we aangekondigd dat het bestelde nieuwe sportmateriaal op dinsdag 7 januari zou worden gebracht en gemonteerd. Tot ons verbazing hadden de medewerkers van Nijha slechts het ophangsysteem van de gymvaria (touwen, ringen, rekstok systeem) mee. Dit hebben zij die dag gemonteerd en na een telefoontje met ons contactpersoon kregen we te horen dat de rest van de spullen op maandag 13 januari zal worden gebracht. Even een teleurstelling maar ach, een weekje wachten….daar komen we wel overheen. Intussen is ook het materiaal voor de boulderwand en klimwand binnen en is het plaatsen van de spiegelwandconstructie inmiddels ingepland. De meeste grote klussen zullen in de voorjaarsvakantie plaatsvinden zodat de gebruikers er geen hinder van ondervinden.

Om de inloop in de kleedkamers te beperken zal binnenkort een schoenenrek in de entree hal worden geplaatst. Ook zal, na een terechte opmerking van de gebruikers, in de dameskleedkamer een spiegel worden opgehangen. Bij de nieuwe fonteintjes zijn spiegels geplaatst maar bij de bestaande is dit vergeten. Hier komt dus binnenkort verandering in!

Voor het opknappen van de gymzaal hadden we eind 2018 € 90.000,- (€ 75.000,- Binnensportaccommodaties en € 15.000,- Kernenbeleid) van de gemeente Sudwest Fryslân ontvangen. Donderdag 9 januari zijn Andries de Jong (beleidsadviseur Sport) en Jeroen Jansen (bouwkundige) langs geweest in de gymzaal om te controleren of wij deze bijdrage goed besteed hebben. De reactie van de gemeente was zeer positief en gericht aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen, daarom hebben we ervoor gekozen deze reactie in deze blog op te nemen.

Ik kan er een heel verhaal over houden, maar onderstaande foto’s spreken boekdelen… Met liefst 80 vrijwilligers hebben ze maandenlang gewerkt om dit resultaat te halen. In één woord fantastisch en de complimenten voor een ieder in Raerd die hieraan heeft meegeholpen.

Op de laatste foto zien jullie een dak vol zonnepanelen, maar wat je niet ziet zijn de uitgebreide isolatiemaatregelen die zijn uitgevoerd. Ook is het gebouw “gasloos” gemaakt. Er is dus niet alleen sprake van een aanwinst voor het dorp, maar ook nog over een grote duurzaamheidswinst. Kortom, alleen maar win-win.

Bij deze verklaren wij dan ook dat de door ons beschikbaar gestelde middelen méér dan uitstekend zijn ingezet. Een verdere controle en/of verantwoording achten wij dan ook niet nodig.

Wij maken tenslotte nog graag van de gelegenheid gebruik om onze felicitaties over te brengen aan de Stichting Sport & Bewegen Raerd en de betrokken vrijwilligers!

Met vriendelijke groet,

Andries de Jong
Beleidsadviseur Sport

In reactie op dit bericht kregen we ook nog eens een dikke, dikke pluim van wethouder Gea Wielinga!

Zoals hierboven al aangegeven zijn er nog enkele klussen gepland in de voorjaarsvakantie (15 t/m 23 februari 2020). De officiële opening zal dus in maart / april plaatsvinden. We zijn hiervoor inmiddels in de voorbereiding.

In de fotogalerij staan alvast enkele foto’s van het inventaris, zodra er meer foto’s beschikbaar zijn zullen deze hierbij worden geplaatst. Ook zijn onder accommodatie de huisregels geactualiseerd. Hierin staat o.a. te lezen welke lampen er via sensoren werken en welke handbediend zijn. We gaan er vanuit dat iedereen die gebruik maakt van de zaal, bekend is met de huisregels en zich daaraan houdt.