Laatste nieuws 2019

In de vorige blog was te lezen dat de subsidie vanuit het IMF toegekend was. Vandaag kregen we het goede bericht dat we ook een bijdrage van €7500,- voor het inventaris vanuit het Kernenfonds van de gemeente Sudwest Fryslân zullen ontvangen. Wat een geweldig kerstcadeau! Mede dankzij de financiële impuls van het IMF en de gemeente SWF is het mogelijk om ook de laatste fase, het aanschaffen van materialen en attributen, te realiseren! De lijst met spullen welke in overleg met de OSO en ’t Raerderhiem is samengesteld, is inmiddels besteld en de mensen van Nijha zullen deze materialen dinsdag 7 januari 2020 brengen en monteren. De gymzaal is deze dag gesloten voor gebruikers. De kersen op de taart zoals de spiegelwand en klimwand zijn nu financieel ook mogelijk dus hier kunnen we ook definitief mee aan de slag.

Om de veiligheid van de het gebouw en de materialen te kunnen aantonen zijn deze op 20 november 2019 gekeurd. De zaal is helemaal goedgekeurd! Van het materiaal is één houten springplank afgekeurd, deze wordt vervangen. De keuring van de zaal en de materialen zal ieder jaar plaatsvinden.

Op 26 november is het slot van de toegangsdeur vervangen. Het aantal beschikbare sleutels bij het voorgaande slot was te krap om iedere gebruikersgroep een eigen sleutel te geven. Intussen heeft iedere gebruikersgroep een nieuwe sleutel ontvangen en zijn er ook voor nieuwe gebruikers voldoende sleutels beschikbaar. Om het aantal sleutels in omloop te reguleren, passen we sleutelbeheer toe. Iedereen moet tekenen voor ontvangst en bij beëindigen van de bestuursfunctie of gebruikersrol, de sleutel weer inleveren.

Om de gymzaal en kleedruimtes netjes te houden hebben we nagedacht over hoe we moeten omgaan met gevonden voorwerpen. Dit om te voorkomen dat we straks een mand vol met sokken, broodtrommels, bidons, zonnebrillen, gymschoenen of andere voorwerpen in de hal hebben staan. De gevonden voorwerpen komen in de daarvoor bestemde opberger (welke binnenkort wordt geplaatst) in de hal onder het prikbord, er komt een plakker op met de datum waarop het voorwerp vergeten c.q. gevonden is. De eigenaar heeft daarna drie weken de tijd om zijn/haar eigendom op te halen, gebeurd dit niet dan beland het in de container.

We vinden het belangrijk dat alle gebruikers bij binnenkomst in een schone lege kleedkamer en opgeruimde zaal terecht komen. Daarom is het niet toegestaan privé eigendommen zoals tassen met sportkleding of schoenen tot een volgend gebruiksmoment in de kleedkamers of hal te laten hangen c.q. staan. Ook wordt van iedereen verwacht dat de gebruikte materialen in de zaal na afloop weer opgeruimd worden op de daarvoor bestemde plaats. Op deze wijze is het gebouw ook goed schoon te houden door Roza. En vanzelfsprekend is het voor het behoud van de sportvloer van belang dat de zaal niet met buitenschoenen wordt betreden en er geen eten en drinken mee de zaal ingenomen wordt. We hebben er alle vertrouwen in dat iedereen zich aan deze regels zal houden.

Intussen wordt er volop gebruik gemaakt van de gymzaal. Ook hebben we al wat nieuwe gebruikersgroepen mogen verwelkomen. Wil je ook gebruik maken van ons prachtige gymzaal kijk dan op de website voor de beschikbare uren onder https://sportenbewegenraerd.nl/activiteiten/ Nieuwe gebruikers kunnen zich aanmelden via sportenbewegenraerd@gmail.com De zaalhuur voor 2020 is  €10,- per uur. 

Achter de schermen zijn we met allerlei dingen bezig waaronder de voorbereidingen voor de officiële opening van de gymzaal! Maar nu is het eerst tijd voor een Kerst en Nieuwjaars break!

Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en een sportief 2020!