De vlag kan uit!

Vanmorgen kregen we via ons contactpersoon bij Streekwurk het goede nieuws dat ons project “Inventaris voor de Sport & Beweegruimte Raerd” in aanmerking komt voor de aangevraagde subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns Fryslân!

We prijzen ons erg gelukkig, zeker nu we hoorden dat het fonds deze ronde met ruim €120.000 was overschreven!

De goede pitch, het duidelijke projectplan maar vooral de wijze waarop we als mienskip de gymzaal hebben opgeknapt heeft de doorslag gegeven bij de adviescommissie om ons project te belonen met maar liefst €15.000!!!

Met deze financiële impuls is het mogelijk om ook de laatste fase, het aanschaffen van materialen en attributen om uitdagend bewegingsonderwijs te geven, te realiseren! Natuurlijk hadden we, in de hoop dat het goed zou komen, al het nodige voorwerk gedaan dus we gaan nu gauw de gewenste materialen bestellen!

We zijn hier ontzettend blij mee!

Streekwurk en Provincie Fryslân ontzettend bedankt!