We zijn open!

Op 14 oktober is de gymzaal officieus in gebruik genomen!

Afgelopen week is er ’s avonds en op zaterdag fanatiek gewerkt door de vrijwilligers samen met harde kern van de bouwploeg, te weten Sjoerd, Ton en Atte, om het buiten terrein op te knappen. Er is voor gekozen de bestrating hellend te leggen zodat de hoge stoep nu vlak ligt met de rest. Ook is de plaats waar de fietsen kunnen staan verplaatst tegenover de ingang. De praktijk was dat men de fietsen niet achter op het terrein in de stalling plaatste maar tegen de muur van het gebouw. De verwachting is dat op deze nieuwe locatie de fietsen wel gestald zullen worden in de fietsenstalling i.p.v. tegen de muur. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen de overgebleven vlakken nog deze week ingezaaid worden met graszaad. Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de klusfoto’s.

Vlak voordat we het gebouw gingen openstellen voor de gebruikers hadden we nog wat pech. Door de storm was er een nokpan afgewaaid! De afgewaaide pan was stuk en had tijdens zijn val een zonnepaneel beschadigd, ook was op zolder water terecht gekomen maar alles is weer hersteld gelukkig!

Tijdens het inrichten van de zaal kwamen we een doosje met schoolkrijtjes en knikkers tegen, het ligt niet in de verwachting dat deze tijdens het sporten gebruikt gaan worden, dus deze ruimte in de berging hebben we maar anders benut. Ook kwamen we twee EHBO koffers tegen met wat inhoud welke de houdbaarheidstermijn intussen ver overschreden had. Dus is een nieuwe sport EHBO koffer besteld, Annette bedankt voor het inrichten van de koffer want dit was bij ontvangst niet het geval. Intussen is de koffer in het sportdocent kamertje opgehangen. Uiteraard hopen we dat deze koffer niet gebruikt hoeft te worden maar weet dat hij aanwezig is.

Dilledyk 1
9021 CV Easterwierrum

Zoals bekend werken we er hard aan de middelen voor de inrichting van de zaal en kleedkamers bij elkaar te krijgen. Afgelopen week kregen we een flinke donatie van Autobedrijf Sypersma Easterwierrum, ook heeft eigenaar Sjoerd Sypersma aangegeven ons jaarlijks te willen sponsoren! Een prachtig initiatief, blijkbaar vindt Autobedrijf Sypersma het belangrijk dat zijn klanten en toekomstige klanten fit zijn! Bedankt voor deze mooie bijdrage. Voor degene die nog niet bekend is met autobedrijf Sypersma kan eens een kijkje nemen op de website of facebookpagina.

Afgelopen week kregen we deze oude foto waarop de gymzaal nog als school dienst deed. De ramen in de voorgevel waren een stuk lager dan dat ze de laatste jaren zijn. We weten niet in welk jaar deze foto is gemaakt. Maar uit de historie, zoals te lezen op deze website, zal hij ergens tussen 1870 en 1950 zijn gemaakt. Wie nog oude foto’s aantreft van de gymzaal mag ze wel sturen, dan tonen we deze op deze website.

Tot zover weer even de update over de gymzaal. We kunnen er trots op zijn dat we destijds als dorp de stap genomen hebben de gymzaal over te nemen en op te knappen. De laatste tijd staan er steeds vaker berichten in de krant over het afstoten van gymzalen in SWF, zo staan Arum en Hindelopen nu ook voor dezelfde keus dan wij zo’n 3 jaar geleden. We gunnen hen ook toe dat ze met de mienskip hetzelfde kunnen realiseren dan bij ons is gelukt. Dit valt en staat natuurlijk bij de welwillendheid van het dorp. Wat zijn wij trots op ons mienskip en ieders geweldige vrijwillige inzet! We zijn nu volop in de voorbereiding voor het vrijwilligersfeest. Met dit feest willen we iedereen die heeft geholpen, bedanken. We hopen alle vrijwilligers met partner zaterdagavond a.s. te mogen verwelkomen!