En door…..

De dampen van de houtwormbestrijding zijn opgetrokken dus is dinsdag de zzp’er welke de zaal zal spuiten begonnen met het aansmeren van de laatste gaatjes en kiertjes in de gymzaal. ’s avonds is een aantal vrijwilligers bezig geweest om alle schroefgaatjes en naden in de voorzetwanden vlak te kitten. De laatste stalen uitsteeksels zijn van de muren geflext en vlakgesmeerd, kortom zo langzamerhand zijn de voorbereidingen welke nodig zijn voor het spuiten van de zaal ver heen klaar. Nu moet het stucwerk nog droog genoeg zijn. Zodra dit zo is zullen alle ramen, deuren en 1,5 meter van het plafond rondom de wanden moeten worden afgeplakt om verfnevel daarop te voorkomen. Voorlopig blijven we nog even aankijken tegen de groene voorzetwanden met witte stipjes en streepjes.

Door de regen van de afgelopen dagen kon er buitenom niet geschilderd worden maar dinsdagavond was het droog dus zijn een aantal buitenschilders weer aan de slag gegaan met het schilderen van de kozijnen aan de voorgevel en het afkrabben en schoonmaken van de kozijnen aan de entreezijde. Een hele klus maar wat wordt het alweer mooi!

Nu de zaal straks elektrisch verwarmd wordt is de schoorsteen aan de straatzijde van het gebouw overbodig geworden, deze is dinsdagavond gesloopt en ligt nu in de container. Ondanks het gemis van de schoorsteen blijven  Sint en Piet natuurlijk altijd welkom, ook in de nieuwe gymzaal!  Nu alle oude elektra is weggehaald is dinsdagavond, onder toeziend oog van de installateur, door een aantal technische vrijwilligers een start gemaakt met het vernieuwen van de elektrische installatie.

 

We hadden gehoopt het oude plafond te kunnen behouden door het doek erboven te vervangen, in dit geval moesten alle latten verwijderd worden en na het spannen van het doek opnieuw geplaatst worden, dit blijkt onbegonnen werk. Een andere optie was een doek eronder spannen en dan opnieuw betimmeren met een zelfde soort latten, dit werd helaas wel erg kostbaar. Er zijn daarna verschillende plafondsystemen bekeken en uiteindelijk is, rekening houdend met het budget (was niet ingecalculeerd namelijk), de isolatiewaarde en de akoestiek in de zaal, gekozen voor een wit wool wood plafond. Deze zal aan het huidige plafond worden geschroefd. Het bestaande latten plafond zit echter aan tengels geniet en dit is niet sterk genoeg om het nieuwe plafond aan te bevestigen, daarom zijn woensdagavond een aantal vrijwilligers gestart met het doorschroeven van de plafondlatten aan de tengels en balken erboven. Dit is een zware en tijdrovende klus die nog deze week grotendeels geklaard moet worden omdat het plaatsen van het nieuwe plafond naar verwachting volgende week van start gaat.

Omdat we hier en daar toch wel tegen wat onvoorziene extra kosten aanlopen hebben we besloten om naast het vrijwilligerswerk tevens een vrijwillige financiële gift uit de gemeenschap te vragen. Voor de start van dit project had een aantal dorpsgenoten aangegeven liever geen vrijwilligerswerk te willen of kunnen doen maar het project wel financieel te willen steunen, hiervoor bieden wij nu de gelegenheid. Iedereen heeft intussen de flyer met envelop in de bus gehad, en ook via facebook en de website is hier ruchtbaarheid aan gegeven. Op deze wijze hopen we ons potje een beetje te kunnen aanvullen zodat we alle gewenste werkzaamheden kunnen uitvoeren! Tot ons grote vreugde kunnen we melden dat de eerste giften al binnen zijn, ontzettend bedankt!