Vrijwillige financiële bijdrage

Het verbouwen van de gymzaal gaat gestaag verder. Vele vrijwilligers hebben al een steentje bijgedragen middels werkzaamheden aan de gymzaal. Deze week ontvangt iedereen in Raerd een flyer met daaraan een zakje in de brievenbus. In dit zakje kun je vrijwillig een financiële bijdrage doen ter ondersteuning van het vernieuwen van de gymzaal. Het zakje wordt in de week van 17-23 juni 2019 weer opgehaald. Heb je geen contant geld in huis dan kun je natuurlijk je bijdrage ook rechtstreeks storten op onze bankrekening: NL38 RABO 0330 6323 10 ten name van: Stichting Sport en Bewegen Raerd. Alvast hartelijk dank voor ieders gulle gift.