Attentie verkeershinder!

 

Donderdagmorgen 9 mei  tussen 10 en 12.30 uur wordt er beton gestort in de gymzaal.

We willen iedereen langs deze weg attenderen op mogelijke verkeershinder in de Buorren (vanaf het plein tot aan het kruispunt naar de Hegedyk).

De weg is niet afgesloten maar het advies is om even via de Selanswei te rijden rond deze tijd zodat de beton auto’s ruim baan hebben en u niet hoeft te wachten.

Alvast bedankt voor de medewerking en excuses voor het ongemak.