Planning werkzaamheden gymzaal

In week 17, na Pasen, starten we met de werkzaamheden. Er is voor een aantal grote klussen zoals de vloer vernieuwen inclusief vloerverwarming en het dak vernieuwen inclusief zonnepanelen al opdracht gegeven, er zijn ook verschillende klussen welke we wel willen gaan oppakken maar die nog niet in de planning staan. Voor deze klussen zijn we nog in afwachting van een toezegging van de subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 2019. We willen geen opdrachten verstrekken waarvoor we het geld nog niet op de plank hebben liggen of in ieder geval een definitieve toezegging van hebben ontvangen.

Onderstaand de voorlopige planning.