ANBI status niet toegekend :-(

Voor bepaalde subsidies, met name voor de renovatie van historische panden zoals de gymzaal in Raerd, is het nodig de ANBI status te hebben. Omdat we van mening waren dat we hieraan wellicht wel zouden kunnen voldoen hebben we dit verzoek bij de belastingdienst ingediend. Het voordeel van het hebben van de ANBI status is dat de subsidies in feite schenkingen zijn, en bij een schenking wordt van de ontvanger geen inspanningsverplichting verwacht wat bij subsidies wel het geval is. Ook is er een belastingvoordeel voor de schenker.

Afgelopen week kregen we het bericht dat de belastingdienst voornemen is ons verzoek af te wijzen.
Uit de tweetrapstoets welke de belastingdienst heeft uitgevoerd vinden zij dat de statutaire doelstelling van de stichting niet nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt.
Ook de toetsing van de feitelijke werkzaamheden van de stichting zijn getoetst aan de richtlijnen gesteld van een Algemeen Nut Beogende Instelling, dat wil zeggen dat het particuliere belang (vrijwel) volledig moet zijn of worden uitgesloten. Ook hierop worden we afgewezen omdat de activiteiten van de stichting Sport en Bewegen Raerd voor meer dan 10% bestaat uit werkzaamheden die het particuliere belang van de huurders en sporters dient.

Natuurlijk zijn we teleurgesteld over deze uitspraak maar gezien de argumentatie lijkt het niet zinvol om hierin tegen verweer te gaan. Het is natuurlijk erg jammer dat een aantal mogelijkheden tot subsidie hiermee buiten bereik komen te liggen. Dus we duiken er nog even in met wat hulp van iemand met juridische kennis, wie weet.