Bijdrage ontvangen van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland!

We hebben op 6 december jl. een bijdrage gekregen van 7500 euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.  De cheque werd aan ons uitgereikt door ons dorpsgenoot Karin Thijssen. Deze bijdrage zal worden besteed aan het duurzaam en energieneutraal maken van het gebouw. Wij zijn erg blij met de steun die we krijgen van de Rabobank.

Het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland is er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de bank beslissen over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het coöperatief dividend van de bank: een vorm van dividend uitkering waarmee een deel van de nettowinst van de bank ter beschikking wordt gesteld aan veelal maatschappelijke doelen.